Helse- og motionsrum

Adgangsbetingelser

·        Der er ikke faste åbningstider.

·        Ved tilmelding får man udleveret brugerkort og nøgle.

·        Det opfordres til at man danner træningsgrupper, hvor hver gruppe har en ansvarlig, der får udleveret nøgle.

·        Der vil blive opkrævet depositum i forbindelse med udlevering af nøgle,

·        Depositum tilbagebetales ved tilbagelevering af nøglen

·        Alle der får udleveret nøgle er ansvarlig for den

·        Der kan ikke reserveres træningstider

·        Der skal holdes orden og maskinerne skal behandles med respekt

·        Brugere uden brugerkort må ikke benytte træningsmaskinerne

·        Gyldighedsdatoer fremgår af brugerkortet

Udlevering af nøgle og indbetaling af depositium kan ske ved henvendelse til Bente Thomsen 20865912

 


retur  forsiden