Idrætslederpris

Følgende har modtaget kommunens idrætslederpris, for det store arbejde de gennem årene har udført for Lyngså Boldklub.

Preben Leth
Einar Frederiksen
Preben Olsen
Ib Thomsen
Elly Olsen


retur  forsiden