60 år

1950 – 2010

 

 

Lyngså Boldklub

 www.lyngsaaboldklub.dk

 

Jeg vil gerne ønske Lyngså Boldklub tillykke med 60 års jubilæet som jo var den 1. juni, men på grund af cykelløbet Tour de Lyngså og Omegn og Lyngså Marked først bliver markeret den 14. august 2010.

Hvis vi ser tilbage på tiden der er gået siden klubben blev grundlagt i 1950, må vi sige der er sket en del.

Fra det begyndte med et stykke jord hvor man gik og samlede sten af en mark inden man kunne spille, til vi i dag har et klub bestående af et stort klubhus med plads til 100 personer i salen, køkken, 4 omklædningsrum, motionsrum og hyggerum på loftet. Tennisbane og petanquebaner udenfor, samt 2 fodboldbaner og et parkeringsareal med anlagt traktortrækbane må vi sige klubben har udvidet sig.

 

Tillykke med de 60 år.

                                                                                                                         Elly Olsen

Klubbens historie

Baner og klubhus

I foråret 1950 lejede man for kr. 50,00 om året, et areal (nord for vandværket) hvorpå man kunne spille fodbold. Målene blev fremstillet af træer der blev fældet og afbarket og gravet i jorden. Der var ingen net i målene og bolden, som man kun havde en af, var til at snøre, og i regnvejr blev den meget tung.  Allerede i 1950 arrangerede man idrætsuge, hvor førsteholdet var så ubeskeden selv at vinde den udsatte pokal. Der blev solgt 300 lodsedler samt amerikansk lotteri for at skaffe penge i kassen.

I 1951 købte boldklubben sammen med borgerforeningen et stykke jord på Nørrevej for kr. 1000,00. Pengene lånte man i Sæby Bank.

Det første areal man havde lejet, blev hurtigt for lille, til den aktivitet der var med både håndbold og fodbold. Man lejde derfor et større stykke jord øst for Madsgård. Dette areal benyttede man, mens banen på Nørrevej blev anlagt, med en enorm arbejdsindsats fra de to foreningens medlemmer. Mens man spillede på ”Madsgårds” jord forgik omklædningen i en nærliggende skov.

I 1953 kunne banen på Nørrevej tages i brug, man lavede et interimistisk skur af nogle brugte pandeplader. Her kunne man klæde om uden at stå under åben himmel og skiftetøjet kunne holdes tørt.

Da førsteholdet i 1964 rykkede op i serie 4, indså man det var nødvendigt med bedre omklædningsfaciliteter. Man fik tilskud fra tipsmidlerne på kr. 4.000 og et kommunalt tilskud på kr. 6000, mens man selv ved forskellige arrangementer havde skrabet 7000 kr. sammen. Man gik i 1966 i gang med et klubhusbyggeri på 80 m2. Bygningen blev stort set opført med frivillig arbejdskraft, og omkostningerne kunne holdes på kr. 20.000.

Der kom yderligere gang i aktiviteterne ikke mindst på håndboldsiden, og en udvidelse af klubhuset var nødvendigt. I 1977 fik man fik tilskud fra Tipsmidlerne, kommunen og lokale pengeinstitutioner, og kunne nøjes med at låne 150.000 kr. til udvidelsen af klubhuset fra 80m2 til 300 m2. En stor del af arbejdet blev udført ved frivillig hjælp. Byggeriet beløb sig til 350.000. Indvielsen af det nye klubhus skete i april 1978 og i 1986 blev det udvidet med et klublokale på 1. sal. Denne udvidelse beløb sig til kr. 150.000. Dette klublokale blev i 2005 renoveret og indrettet som TV-stue og opholdsrum for klubbens spillere. I 2007 blev den anden halvdel af loftsrummet indviet med motionsrum for leader+ midler.

 På banesiden klarede man sig med den ene bane helt frem til 1979 hvor ”kampbanen” blev taget i brug. Allerede først i 1970’erne sendte man ansøgning til Sæby Kommune om at få endnu en bane anlagt. Kommunen var velvillig indstillet og der blev købt yderligere et stykke jord af Lyngsågaard. De to baner er hvad klubben træner og spiller på i dag.

 Omkring år 2000 købte klubben med Harry Buchhave som primus motor yderligere et stykke jord ved baneanlægget. Arealet blev ryddet for træer og der blev anlagt parkering til kræmmermarkedet. Et par år senere anlagde man traktortrækbane på arealet. Denne bane blev benyttet til traktortræk fra 2003 og frem til 2008.

I 2007 blev der anlagt tennisbane også for leader+ midler og i 2010 er der med stor hjælp fra Hans Madsen anlagt petanquebaner på arealet bag klubhuset. Banerne indvies i forbindelse med klubbens 60 års jubilæum

Klubbens formænd

1950 – 1960                     Anthon Andersson

1960 – 1964                     Peter Olsen

1964 – 1968                     Einar Frederiksen

1968 – 1969                     Poul Sørensen

1969 – 1970                     Juhl Pedersen

1970 – 1971                     Einar Frederiksen

1971 – 1975                     Edvard Kristensen

1975 – 1979                     Preben Olsen

1979 – 1981                     Flemming Jensen

1981 – 1985                     Jørgen Larsen

1985 – 1988                     Edvard Kristensen

1988 – 1989                     Ib Thomsen

1989 – 2002                     Jørgen Larsen

2002 – 2007                     Ib Thomsen

2007 -                                 Michael Møller

 

Fodbold

Da klubben startede op i 1950 spillede man en del træningskampe. Den første træningskamp blev spillet mod Ørtoft og Lyngså vandt 3-0. Holdets helt unge spiller Harry Buchhave scorede et af målene. Da turneringen begyndte i september 1950, vandt man en del kampe og endte på en delt førsteplads, men det blev Præstbro der rykkede op i A-rækken. I 1951 blev det Lyngsås tur til at rykke op i A-rækken, ved at vinde kredskampen 4-3 over Syvsten. A-rækken blev i 1952 omdøbt til serie 3, her formåede man at blive i 1953, men året efter måtte man rykke ned i serie 4. Der blev spillet to sæsoner i serie 4 inden man igen rykkede op i serie 3. Da man i 1960 besluttede at udmelde holdet, spillede man i serie 4, der på det tidspunkt var JBU’s næstlaveste række.

Da man i 1965 på ny tilmeldte hold til turneringen var der tilmeldt et drengehold, et juniorhold samt 2 seniorhold der startede i serie 5. Førsteholdet vandt kredsen og rykkede op i serie 4. Man spillede i serie 4 i årene fremover og opnåede hvert år en placering i den bedste halvdel af turneringen. I 1973 var man tæt på oprykning til serie 3. Holdet havde inden sidste kamp et forspring på 2 point til Voerså, men tabte sidste turneringskamp 2-1 til Klokkerholm. Man måtte ud i omkamp mod Voerså, Kampen blev spillet på Præstbro stadion. Efter en meget spændende kamp vandt Voerså 4-3 og sikrede sig oprykning til serie 3. I 975 lykkedes det Lyngså at vinde kredsen og rykke op i serie 3. Allerede året efter rykkede man op i serie 2. I 1978 var holdet meget tæt på oprykning til serie 1, men tabte den afgørende kamp til Hørby med 1-0. Holdet spillede i serie 2 frem til 1981, hvor det begyndte at gå ned af bakken igen, til man nåede serie 4, hvor man spillede nogle år. I 1986 rykkede man igen op i serie 3, men kun en enkelt sæson inden man rykkede i serie 4 og derefter i serie 5 hvor man spillede et par år inden man rykkede op i serie 4.

Førsteholdet har op gennem 90’erne spillet i serie 4. I 2005 blev det til oprykning til serie 3, men allerede året efter rykkede man i serie 4 for i 2007 igen at rykke op i serie 3, hvor man spilede indtil slutsæsonen 2009. I 2010 spiller klubbens hold i serie 4, serie 5, Old Boys B og damerækken. JBU’s turnering blev i 2009 ændret således at hver halvdel af sæsonen afsluttes med op og nedrykning

Klubben har gennem alle årene haft et andethold der har spillet i serie 5 og serie 6. I 1989 tilmeldte man en Old Boys hold til den private Østvendsyssel old boys turnering og allerede året efter rykkede man op i A-rækken. Old Boys holdet var udmeldt af turneringen fra 1994-1996, da man i stedet tilmeldte et ekstra serie 6 hold for også klubbens yngre spillere kunne få spilletid.

Siden 1997 har man igen deltaget i Old-Boys turneringen.

Klubben havde første gang tilmeldt et damehold i 1972, men kun for en enkelt sæson. I 1990 havde man tilmeldt et damejunior hold. Siden 2004 har klubben haft et damehold, der flere gange har vundet kredsen.

I 1990 havde klubben den største ungdomsafdeling nogensinde, idet der var tilmeldt 6 hold til turneringen, et sandkasse, to miniput, et drenge B og et junior B hold samt et damejuniorhold. Siden starten af 1990’erne har ungdomsspillerne for der kunne laves hold, trænet og spillet i Voerså.

Ved afslutningsfesten i 2005 blev Mogens Pedersen hædret som aktiv medlem af klubben i 40 år. Mogens Pedersen begyndt på drengeholdet i 1965 og betalte det første år 2 kr. i kontingent.

 

Klubbens førsteholdstrænere i fodbold gennem tiden

1966                                   Poul Weesgård
1967 – 1969                     Anius Thomsen
1970 – 1971                     Villy Jeppesen
1972 – 1973                     Fritz Hansen
1973                                   Tage Aaen (efterår)
1974                                   Thorvald Frydkær
1975 – 1980                     Hardy Bredmose
1981 – 1983                     Kurt Thomsen
1984 – 1986                     Preben Olsen
1987 – 1988                     Hans Ole Nødgaard
1989 – 1995                     Ib Thomsen
1996                                   Kurt Thomsen
1997 – 2001                     Jesper Kristensen
2002 -                                 Jens Hansen
2003                                   Jesper Kristensen
2004 - 2009                      Jan Nymark
2009 -                                 Rasmus Kyvsgaard-Elsberg
2010 -                                 Ib Thomsen

 

Håndbold

Håndbolden i Lyngså Boldklub eksisterede fra klubbens start, og havde sine højdepunkter med DM og pokalsejre  i 80’erne. Klubben havde også en meget stor ungdomsafdeling, der vandt mange store sejre. I 1996 indledtes samarbejde med Sæby og Understed under navnet LSU Sæby. Dette samarbejde udvides yderlige i 2001 med Frederikshavn undernavnet Fox Team Nord. I 2004 ophører samarbejdet med Fox Team Nord og Lyngså Boldklub har ikke længere håndbold i klubben.

Aktiviteter

For at få økonomien til at hænge sammen i klubben har man siden boldklubbens start haft gang i mange aktiviteter. I begyndelsen var det idrætsuge, basar i husflidsskolen på Engvej og senere i Konditoriet, salg af lodsedler og gammelt jern. Siden har det udviklet sig til mange andre aktiviteter som:

Lyngsåturneringen

Indtil begyndelsen af 1960-erne var indefodbold et ukendt begreb for oplandsklubberne i Vendsyssel, I nogle år samlede nogle klubber i Hjørring et stort antal hold til at dyste om en pokal. For at spare transportudgifter for de østvendsysselske klubber, lejede bestyrelsen for Lyngså Boldklub i 1968 Idrætshallen i Frederikshavn og indbød omegnsklubberne til at deltage i en indefodboldturnering. Det første år deltog 40 klubber og turneringen gav et underskud på 190 kr. De følgende år udbyggede man turneringen og indførte automatisk op- og nedrykning i fire seniorrækker, to oldboys-rækker og en damerække. I 1980’erne var man oppe på over 100 hold i turneringen.
Da det efterhånden blev sværere at få tildelt timer til afvikling af stævnet der løb over 4 lørdage i Idrætshallen i Frederikshavn, blev halvdelen af turneringen fra 1991 flyttet til Syvstenhallen således at man spillede både i Frederikshavn og Syvsten.
Da Calle ikke længere bestyrede Idrætshallen i Frederikshavn blev det helt umuligt at få tildelt timer i Frederikshavn og turneringen har siden da været afholdt i Syvstenhallen. Turneringen afvikles nu over en weekend hvor der spilles lørdag og søndag fra 08.00 – 19.00 begge dage.
Turneringen afvikledes i 2010 med 50 hold fordelt på Senior A, Senior B, Senior C og 2 Old Boys rækker.
Turneringen der nu har været afviklet 43 gange, giver stadig ikke det store udbytte til klubben, men det er en fast tradition i klubben at turneringen afholdes, og mange oplandsklubber støtter godt op om turneringen, og ville helt sikkert savne den hvis ikke den eksisterede.

Klublotto
Klublotto blev oprettet i 1981, og mange har stadig de numre de købte dengang. Der er solgt ca. 100 numre. Hver måned udloddes der 5 gevinster til en præmiesum af 500 kr. Selv om gevinsterne ikke er tårnhøje er der meget stor chance for gevinst, idet der hvert år, blandt de ca. 100 numre trækkes 60 gevinster. Et lod koster 120,00 pr. år.

Banko
Der har gennem rigtig mange år været afholdt banko hver onsdag aften i klubhuset, hele året rundt.
Der spilles om utrolig flotte gevinster, og til markedet er spillet flyttet i teltet hvor det samler mange mennesker udefra.
I flere år kørte der bus rundt i oplandet og transporterede bankospillerne til spil i klubhuset. Denne service kan dog ikke længere tilbydes.

Præmiewhist
Gennem mange år har der været afholdt præmiewhist hver fredag aften i klubhuset, men til sidst var der så få spillere at man i 2009 besluttede at holde pause med kortene.

Landliggerfest/Marked
Den første ”Landliggerfest” blev afholdt i 1974 og havde Ulla Bach og Avalons samt Flemming Werge og Blue Notes på programmet sammen med optræden af folkedans og et børnedyrskue, der tiltrak 42 udstillere med dyr. Festen gav et overskud på 6.000 kr.
Frem til 1990 holdtes der hvert år ”Landliggerfest” med mange forskellige kunstnere på programmet. I 1987 kom der så meget regn og det stormede, så en mast i teltet knækkede og gav oversvømmelse og en masse arbejde. Festen endte med et overskud på 500 kr.
I 1991 blev der for første gang holdt ”Lyngså Marked” med ca. 60 kræmmere. Gratis kaffebord, gratis sildebord. Markedet blev besøgt af ca. 8000 mennesker. Hovedgevinsten i tombolaen var en pony. Markedet gav et overskud på ca. 50.000 kr.
Markedet holdes hvert år endnu med forskellige kunstnere. I 1999 toppede markedet med ca. 15.000 besøgende. I 2009 blæste teltet i et ryk ned og man stod torsdag eftermiddag med et telt der var faldet helt sammen. Med hjælp fra rigtig mange mennesker der mødte frem, blev teltet i løbet af nogle timer rejst, så der om aftenen kunne afholdes årets revy.

Halfester
Igennem mange år afholdt klubben halfester. Først i Voersåhallen, men det satte politikerne en stopper for. Herefter holdt man en halfest i Stidsholt inden man flyttede festerne til Sæby Fritidscenter. I flere år holdt man 3 halfester om året og det gik så godt at man i 2001 holdt fire halfester, i februar, august og to julefrokoster meget tæt på jul. Disse halfester krævede mange mennesker til at hjælpe, hvilket heldigvis aldrig var et problem. Efterhånden var det kun julefrokosten der var basis for at holde, men i 2007 måtte også denne aflyses på grund af svigtende salg af billetter. Klubben holder ikke halfest mere

Cykelløb
Det første cykelløb med cykelryttere fra klubben blev kørt i 2002. Cykelrytterne er ude og samle sponsorer, der betaler et beløb for hver kilometer cykelrytteren kører i den time løbet varer. Det første år blev der indkørt 35.000 kr. Cykelløbet køres hvert år i maj og har indbragt klubben mange penge til drift af klubhus m.v. I 2008 blev der indkørt i alt 112.000 kr.
Cykelløbet er blevet en tradition med telt opstillet på parkeringspladsen v/Købmandsgården. Her sælges øl/vand og stegte pølser. Mange mennesker møder op her og hepper på cykelrytterne der kører på den 5,5 km lange rute fra Østkystvejen, Sdr. Klitvej, Nordostvej og Engvej. Om aftenen er der fest for alle der vil deltage, i Værestedet hvor der serveres helstegt pattegris.

Traktortræk
i 2003 indledtes der samarbejde med Landboungdom om afvikling af traktortræk. Traktortrækket blev afviklet på det stykke jord der var blevet tilkøbt til klubben og hvor der er etableret parkering til markedet. Der blev på arealet anlagt en traktortrækbane.
Traktortrækket samlede en masse flotte traktorer og rigtig mange mennesker mødte op for at se trækket.
i 2009 måtte traktortrækket desværre aflyses, da Landboungdom ikke kan finde plads til et træk i Lyngså i deres kalender.

Motionsrum
I 2007 blev der indviet motionsrum på loftet i klubhuset. Motionsrummet er blevet til i samarbejde med Borgerforeningen for Leader + midler. Motionsrummet benyttes af mange af byens borgere. Kontingentet er billigt da man ikke har tilknyttet instruktører. Man tegner et medlemskab og mod et depositum, får man udleveret en nøgle, så man kan træne når man har lyst.

Tennisbane
i juli 2007 blev der etableret tennisbane på stadion for Leader + midler. Banen benyttes desværre ikke så meget som det kunne ønskes, men det kommer forhåbentligt.

Petanque
Som noget helt nyt er der i 2010 etableret petanquebane på bakken ved klubhuset. Petanquespillerne der havde baner ved Værestedet ønskede at udvide antallet af baner og da der ikke var plads til en udvidelse ved Værestedet blev banerne flyttet til Klubhuset. Banerne benyttes allerede flittigt til både træning og turneringskamp.

 

Hæderstegn
Rigtig mange mennesker har gjort et stort stykke arbejde for Lyngså Boldklub og følgende er blevet hædret for deres indsats:

Kommunens Idrætslederpris
Preben Leth
Einar Frederiksen
Preben Olsen
Ib Thomsen
Elly Olsen

JBU’s sølvnål
Preben Olsen
Elly Olsen
Ib Thomsen

 

Klubbens æresmedlemmer

Oskar Rasmussen

Laila Højholt

Preben Leth

Kenneth Madsen

Bente Thomsen

Jørgen Larsen

Preben Olsen

Harry Buchhave

Einar Frederiksen

Elly Olsen

Leif Justesen

Hans Ole Nødgaard

Conni Nepper

Ib Thomsen

John Nepper

 


  

1951

  

1964

  

 

1974

   

2008

 

  

2003

  

2009

 

1950

Den 1. juni afholdes der stiftende generalforsamling i Lyngså Boldklub.

 

Den første turneringskamp i fodbold resulterer i en sikker sejr på 8 - 1 over Aså

 

Der oprettes en håndboldafdeling. Thinus Jensen bliver træner for håndboldholdene

 

 

1951

Boldklubben køber sammen med borgerforeningen et stykke jord af Johannes Pedersen, Lyngsågård, hvorpå det er meningen at anlægge sportsplads og anlæg. Købesummen kr. 1.000  skaffes ved at optage et lån i Sæby Bank.

 

 

 

1952

Efter at have modtaget brev fra Arbejdsministeriet står det klart, at de nye baner og anlæg af stadion må laves ved frivillig arbejdskraft. Der bliver straks taget fat på opgaven.

 

 

Damehåndboldholdet bliver kredsvinder og rykker op i A-rækken.

 

 

1953

Begge Lyngsås damehold i håndbold bliver kredsvindere og rykker en række op.

 

Førsteholdet i fodbold bliver kredsvinder ved at besejre Voerså 3 - 0 i en omkamp. Holdet rykker derefter op i serie 3, ved at slå Syvsten 5 - 3 i en oprykningskamp.

 

 

1954

Den nye bane tages i brug. - Førsteholdet i fodbold rykker på ny ned i serie 4.

 

Boldklubben arrangerer som en af de første foreninger på egnen "præmie-whist" på konditoriet for at forbedre økonomien

 

 

1955

Klubben opfører en delitantforestilling på konditoriet.

 

For at skaffe midler til vedligeholdelse af stadion afholdes der også en basar.

 

 

1956

Man afholder med god tilslutning, fest på konditoriet, hvor der var underholdning af "Gøglervognen".

 

 

1957

Det vedtages på generalforsamlingen at anskaffe en ny kridtmaskine til 120 kr.

 

Der arrangeres udflugt til Læsø med 80 deltagere.

 

Lyngsås førstehold i fodbold rykker op i serie 4.

 

 

1958

Lyngså serie 4 går ubesejret gennem forårsturneringen, men klarer dog ikke oprykningen til serie 3.

 

Damehåndboldholdet bliver kredsvinder og rykker op i mesterrækken. Damejuniorholdet bliver også kredsvinder.

 

 

1959

Lyngsås håndbolddamer rykker op i V.G.U´s nye amtsserie I

 

Lyngsås håndboldherrer i serie 3 bliver hovedkredsvinder og bliver endvidere vinder af amtsmesterskabet.

 

 

1960

På klubbens generalforsamling nægter formand Anthon  Andersson efter ti år på posten, at modtage genvalg. Peter Olsen bliver ny formand.

 

 

Bestyrelsen vedtager at trække serie 4 holdet ud af turneringen efter kun en kamp.

1961

Flere af Lyngsås fodboldspillere flytter til naboklubberne da der ikke tilmeldes hold til turneringen

 

 

1962

Lyngsås herrehold i håndbold rykker op i serie II

 

 

1963

Da der ikke er hold tilmeldt turneringen, drøfter man at få banen sat i stand og omlagt, men det bliver dog ved tanken, da byens ungdom flittigt benytter banen til boldspil (træning).

 

 

 

1964

På en ekstraordinær generalforsamling viser der sig stor interesse for påny at få fodboldholdene med i JBU's turnering. Einar Frederiksen vælges til ny formand for klubben

1965

Lyngsås førstehold i fodbold bliver kredsvinder og rykker op i serie 4.

 

Der kommer på ny gang i håndboldspillet. Hans Simonsen og Karen Madsen bliver trænere for holdene

 

 

1966

Indenrigsministeriet bevilliger 4.000 kr. af tipsoverskuddet til klubhusbyggeri. Albæk Sogneråd vedtager at yde kommunalt tilskud på 6.000 kr.

 

 

Man går i gang med klubhusbyggeriet, udelukkende ved frivillig arbejdskraft. To af byens håndværkere murer Poul Sørensen og tømrer Hakon Christensen lægger et stort arbejde i opførelsen. Da byggeriet er langt fremme, erfarer man at der skal søges om igangsætningstilladelse hos Boligministeriet. Bestyrelsen må have gang i skrivemaskinen. Den famøse tilladelse dukker op, da byggeriet er næsten færdigt og man ånder lettet op.

 

 

1967

Det ny klubhus tage i brug fra forårets begyndelse.

 

Serie 4 holdet er nær ved oprykning til serie 3, men da den sidste kamp mod Aså bliver tabt 4-5 (Lyngså førte 4-0 ved pausen) glipper oprykningen.

 

Lyngså Boldklub arrangerer indefodboldturnering i Frederikshavn Idrætshal 40 hold deltager

 

 

1968

Lyngså når selv frem til finalen i indefodboldturneringen, men bliver slået af Bangsbo, der bliver vinder af turneringen. Ole Hansen scorer i sin debutkamp på serie 4

 

Klubbens tre håndboldhold bliver alle hovedkredsvindere og pigeholdet vinder endvidere amtsmesterskabet

 

Tre seniorhold og to ungdomshold tilmeldes JBU's turnering

 

 

1969

Lyngså serie 4 skaber sensation i LP-turneringen ved at besejre serie 2 holdet fra Biersted

 

En sommer-fodboldkamp mellem L.B. old-boys og et hold turister med flere tidligere divisionsspillere samler 400 tilskuere. Resultatet blev uafgjort 4-4.

 

Lyngså håndbolddamer rykker op i serie I i VGU's sommerturnering

 

Klubben tager to nye idrætsgrene op, nemlig bordtennis og badminton

 

 

1970

Sent forår, først den 17. april lykkedes det endelig at komme i gang med turneringen, idet der lå sne på banen.

 

Klubbens tre ungdomshold i håndbold vinder alle deres kampe og bliver endvidere vindere af hovedkredsmesterskabet.

 

Fodboldspillerne må låne Voersås bane til træning og kampe, da deres egen er under reparation.

 

En påtænkt tipsklub bliver ikke en realitet, da der ikke kan opnås tilladelse fra politimesteren.

 

 

1971

Man vedtog på Henning Bjergs initiativ at nedsætte et bladudvalg og udgive et klubblad, som dog aldrig udkom.

 

Håndboldholdene bliver påny kredsvindere. Damejuniorholdet vinder både hovedkredsmesterskabet og VGU-mesterskabet.

 

 

1972

Damehåndboldholdene vinder såvel VGU-mesterskabet  som landsdelsmesterskabet indenfor VGU. Et damefodboldhold deltager for første gang i turneringen

 

Indefodboldturneringen sætter rekord med 102 deltagende hold

 

 

1973

Serie 4 holdet må endnu engang se oprykningen glippe. 

 

Turneringens sidste kamp mod Klokkerholm resulterer i et nederlag på 1 - 2 og der skal spilles omkamp mod Voerså om oprykningen. Voerså vinder kampen 4 -3.

 

Junior B holdet i fodbold bliver kredsvindere.

 

 

1974

Den første landliggerfest afholdes på stadion i samarbejde med borgerforeningen

 

Loppemarked, børnedyrskue, 42 udstillede på børnedyrskuet

 

Underholdning af Ulla Bach og Avalons samt Flemming Werge og Blue Notes

 

Optræden med folkedans

 

Fodboldkamp mellem danske og tyske turister - Overskud 6.000 kr.

 

Klubbens 1. hold i damehåndbold bliver jysk mester i JHF serie 3

 

Thorvald Frydkær træner en enkelt sæson fodboldholdene

 

Klubbens juniorhold i fodbold bliver for 2. gang i træk kredsvindere

 

 

1975

Landliggerfesten har optræden af Lille Palle, Jan Brixen, dans i teltet med Gull-Maj & Society (entre kr. 10,00)  - Overskud 13.000

 

Preben Olsen er formand for boldklubben frem til 1979

 

Klubbens 1. hold i håndbold vinder serie 2 kredsen – JHF

 

Hardy Bredmose tiltræder som fodboldtræner - Klubbens førstehold i fodbold rykker op i serie 3

 

 

1976

Landliggerfesten havde dans i teltet med Edgards Partyband med Gull Maj samt La-Paloma  - Tivoli er Aalborg Forlystelsespark - Omsætningen 52.000

 

Klubbens 1. hold i håndbold vinder serie 1 kredsen – JHF

 

Klubbens førstehold i fodbold rykker op i serie 2

 

 

1977

Lyngså kom i alle landets aviser på grund af slagsmål ved landliggerfesten

 

Ung mand hævdede han var blevet gennembanket af politiet på vej til stationen

 

Sagen endte med en bøde på kr. 300 til den unge mand

 

Landliggerfesten havde optræden af tryllekunstneren Alakazam

 

Klubbens 1. hold i håndbold vinder kvalifikationsrækken – JHF

 

Håndboldafdelingen indgår aftale med Syvsten Idrætsforening, Lyngså Boldklub
står for al damehåndbold, mens Syvsten tager sig af herreholdene

 

 

1978

Landliggerfesten havde ud over de sædvanlige aktiviteter vandkamp med Civilforsvaret

 

Klubbens 1. hold i fodbold var meget tæt på oprykning til serie 1

 

 

1979

Landliggerfesten havde optræden af Solveig og Richard, Cosmos spillede i teltet

 

Festen afsluttedes med kæmpe festfyrværkeri

 

Flemming Jensen begynder sin 2 årige formandsperiode

 

 

1980

Landliggerfesten har dans i teltet til Black Label der er faldskærmsudspring  
Overskud 15.200  

 

 

1981

Black Label spiller i teltet, optog gennem byen med ponykøretøjer og dukkevogne,
Birthe Kjær optræder på scenen.

 

Udstilling af lokale næringsdrivende på pladsen . - Overskud 13.000.

 

Jørgen Larsen begynder sin første periode som formand for klubben.

 

Klubbens førstehold i 3. division vinder kredsen og rykker op i 2. division.

 

Kurt Thomsen begynder 3 års trænergerning.

 

 

1982

Black Label spiller i teltet til Landliggerfesten, der er optræden af Peter Belli samt af Keld og Hilda - Festen en stor succes

 

 

1983

Cocktail spiller i teltet, der er chimpanseshow og cykelringridning

 

Lørdag aften er der dans i teltet med Jodle Birge og Tewana

 

Omsætning ca. 66.000 overskud ca. 14.000

 

 

1984

Landliggerfesten havde Cosmos, Keld og Hilda, Jodle Birge og Tewana, Gert og Peter, Løgstør Showband,  festfyrværkeri, hundekonkurrence, loppemarked og børnedyrskue og cykelshow på programmet - Omsætningen flot trods blæst og regn

 

Preben Olsen overtager fodboldtræningen af seniorholdene

 

 

1985

Teltstar, Birthe Kjær og vandkamp var nogle af indslagene ved Landliggerfesten
der også havde stort karnevalsoptog gennem byen

 

Edvard Kristensen overtager formandsposten i klubben

 

Klubbens 1. hold i håndbold vinder kredsen i 2. division og rykker op i 1. division

 

 

1986

Landliggerfesten havde kunstmalerkonkurrence med kunstnere fra Sæby Byråd på programmet  - Omsætning 80.000 og overskud ca. 20.000

 

Klubbens 1. divisionshold i håndbold vinder pokalturneringen

 

Klubbladet Time-Out udkommer for første gang

 

 

1987

Landliggerfesten havde Ole Bole Band, Jodle Birge, Lille Palle og bydyst på programmet  - Prisen for øl og spiritus er kr. 12,00

 

Masser af regn og storm, en mast i teltet knækkede og gav sammen med oversvømmelse af telt og plads en masse ekstra arbejde - overskud 500 kr.

 

1. divisionsholdet i håndbold vinder JHF turneringen samt pokalturneringen

 

Hans Ole Nødgaard tiltræder som fodboldtræner efter 2 år på posten fortsætter
han trænergerningen i samarbejde med Ib Thomsen frem til 1996

1988

Landliggerfesten havde som noget nyt lokalrevy på programmet

 

Voerså vandt årets bydyst  - Flot omsætning

 

1. divisionsholdet vinder JHF turneringen samt bliver pokalvindere for 3. gang i træk

 

Ib Thomsen begynder sin første periode som formand for klubben

 

 

1989

Cykelkonkurrence mellem byrådet og Lyngså Borgerforening

 

Sæbekassevæddeløb og bydyst

 

Jørgen Larsen begynder sin 2. formandsperiode som varer frem til 2003

 

Fodboldafdelingen har 8 hold med i turneringer og godt 100 aktive medlemmer

 

Holdene var et sandkasse, miniput, drenge B, herrejunior, damejunior, serie 5, serie 6 og Old Boys B

 

Der blev afholdt idrætsuge med fodbold, gadeturnering og ungdomsstævne

 

 

1990

De lune jyder spiller i teltet ved Landliggerfesten

 

Der laves discoaften for de unge torsdag aften

 

Publikum og vejret svigter, arrangementet løber kun lige rundt.

 

 

1991

Der holdes for første gang heste- og kræmmermarked med ca. 60 kræmmere

 

8000 mennesker besøgte markedet

 

Hovedgevinsten i Boldklubbens tombola var en pony

 

Omsætningen var 120.000 overskud ca. 48.000

 

 

1992

Der afholdes idrætsuge

 

Ved årets marked opføres markedsrevy

 

Der arrangeredes konkurrence mellem nabobyerne

 

Kandis spillede i teltet søndag aften  - Omsætning 165.000 overskud ca. 50.000

 

 

1993

Ved årets kræmmermarked arrangeredes fodboldkamp – 20 års jubilæumskamp
mellem Lyngså og Voerså

 

Bjørn og Okay spiller fredag aften i teltet

 

22 heste til salg på kræmmermarkedet  - Omsætning 180.000 overskud 65.000

 

Fodboldafdelingen havde tilmeldt 4 hold – serie 4 – serie 6 – Old Boys og damesenior

 

 

1994

”Sig” dør og Boldklubben er alene om at arrangere marked

 

80 kræmmere – bykonkurrence – ringridning,  Bjørn & Okay

 

Overskud 60.000

 

 

1995

Rocking Ghost spiller i markedsteltet  - 70 kræmmere

 

Fodbold mellem kræmmere og et hold bestående af tyskere og nordmænd

 

Omsætningsrekord

 

Fodboldafdelingen havde tilmeldt 3 seniorhold serie 4, serie 5, serie 6

 

 

1996

Markedet satsede stort, med Kasper Christensen og tandbørsten – gevinsten var en tur med luxusbus til Spanien

 

Kurt Thomsen overtager fodboldtræningen en enkelt sæson

 

Der etableres håndboldsamarbejde mellem Lyngså, Understed Understed og Sæby - LSU

 

 

1997

”To fag frem”, ringridning, skattejagt for børn, bydyst

 

Bjørn & Okay, Curly Flowers, Hot Shot, Vagn og Vagabonderne underholder

 

Der laves for første gang stort markedsbanko i teltet.

 

Bedste marked hidtil med omsætningsmæssigt – overskud ca. 60.000

 

Klubbens 1. divisionshold i damehåndbold rykker ned i 2. division

 

Jesper Kristensen begynder sin første periode som træner for fodboldholdene

 

 

1998

Lene Espersen åbner markedet

 

Musik,  Bjørn & Okay, de Milles, Blue Havai, harmonikatræf

 

25 års jubilæumskamp i fodbold mellem Lyngså og Voerså - Overskud ca 50.000

 

JHF turneringen i håndbold bliver udvidet med en liga række hvorfor
klubbens 1. hold nu spiller i 1. division

 

Klubbens fodboldhold tager for første gang på træningsophold i Skallerup Klit

 

 

1999

Markedsbanko, mavedans, gæt og grimasser, de Milles, Bjørn & Okay, Blue Hawai,
harmonikatræf vw træf

 

80 kræmmere - Ca. 15.000 besøgende - Overskud knap 60.000

 

Fodboldafdelingen har tilmeldt serie 4, serie 5 og et old boys hold til turneringen

 

 

2000

Markedsbanko, Bossen & Bumse, Tørfisk, Curly Flowers, Bjørn & Okay, bydyst,
mavedans, gratis tivoliture

 

Østre Gasværk , The Mitfit Cowboys, ponyridning, Sejrs Tivoli,

 

Vandkamp med Beredskabet  - Overskud på knap 80.000

 

Ca 8000 besøgte markedet trods meget regn

 

Klubbens førstehold i 1. division rykker op i ligaen

 

Fodboldholdene spiller i serie 4 og serie 5 Old Boys holdet vandt B-rækken

 

 

2001

Markedsbanko, ”To fag frem”, Bossen og Bumsen, Kim & Hallo, Bjørn & Okay,
Harmonikatræf, ponyridning, Herning Tivolipark

 

Overskud ca 70.000 .  8.000 – 10.000 gæster

 

Håndboldsamarbejdet LSU (Lyngså – Understed og Sæby) indgår samarbejde
med Frederikshavn (FFI) og holdet spiller nu i ligaen under navnet FOX Team Nord

 

 

2002

Markedsbanko, Rudolfs Tivolipark, Jodle Birge, Lotte og Hans Jørgen

 

Milles med Anne Herdorf, Bjørn & Okay, ponyridning, harmonikatræf, Motorcykeludstilling

 

Der afholdes medhjælperfest i teltet fredag aften - Overskud ca 100.000

 

Ib Thomsen begynder sin 2. formandsperiode

 

I maj arrangeres for første gang cykelløb der indbringer ca. 35.000

 

Mangeårigt medlem af klubben og formand for fodboldafdelingen, Preben Olsen
dør pludselig  50 år gammel.

 

Julefrokosten i Sæby fritidscenter med Bjørn & Okay 

 

Jens Hansen træner fodboldholdene en enkelt sæson

 

 

2003

Markedsbanko, Flemming Fiol, Milles med Anne Herdorf, Ole Bæk musik,

 

Bjørn & Okay, pony ridning, udstilling amerikaner biler

 

Meget regn torsdag – alt stod under vand  - Overskud ca. 100.000

 

I maj arrangeres cykelløb der indbringer 41.000

 

I august arrangeres for første gang traktortræk

 

Jesper Kristensen overtager igen træningen for fodboldholdene, denne gang kun for en enkelt sæson

 

 

2004  

I maj arrangeredes cykelløb med 12 cykelryttere der i alt indkørte 50.000 kr.

 

Markedsprogrammet er med markedsbanko, musik af Hans Jørgen & Lotte,
Milles med Anne Herdorf, Bjørn & Okay samt Sæby Tyrolerorkester og om om søndagen Harmonikatræf

 

Jan Nymark overtager fodboldtræningen

                 

Pr. 1. juli ophører håndboldsamarbejdet LSU og Lyngså Boldklub har
således ikke længere håndbold i klubben.

 

Julefrokosten holdes i Sæby Fritidscenter med 750 deltagere -
musik af Bjørn & Okay samt Curly Flowers - pænt overskud

 

 

2005

Lyngsåturneringen afvikles i januar i Syvstenhallen

 

ca. 50 personer til standerhejsning - serie 4 trænes af Jan Nymark,
som har fået Morten Sørensen som hjælpetræner, Morten Sørensen skal fortrinsvis
stå for serie 5. Ib Thomsen har overtaget træningen af dameholdet.
Hans Ole og Polle står for Old Boys

 

Cykelløbet afvikles i maj og der bliver indkørt 80.000 - de tre trænere
Ib, Jan og Morten indkører flest penge

 

Kræmmermarkedet i juli afholdes med stor succes - overskuddet opgøres til 90.000 kr.
Underholdningen leveres af Kim & Hallo, Hans Jørgen og Lotte samt Swot Guld.
For første gang har man ikke Bjørn & Okay på programmet.

 

Serie 4 rykker op i serie 3, serie 5 forbliver i rækken og Old Boys
vinder C-rækken. Damerne slutter på en 3. plads

 

 

2006

Mange spillere til standerhejsning hvor trænerteamet Jan Nymark og Morten Sørensen
leder træningen af serie 3 og 5. Ib Thomsen står for træningen af damerne
der i år tæller 14 spillere. John Mellergaard har overtaget ansvaret for Old boys
holdet der spiller i B-rækken. Ib Thomsen er holdleder for serie 3, mens
Polle Ottosen er holdleder for både serie 5 og Old boys

 

Ved generalforsamlingen ønskede Michael Møller og Polle Ottosen ikke genvalg
og i stedet valgtes René Madsen og John Mellergaard
Bestyrelsen består nu af formand Ib Thomsen, Bente Thomsen, Anders Thomsen
René Madsen og John Mellergaard

 

Cykelløbet den 20. maj blev atter en succes med et overskud på 96.000,
indkørt af 19 cykelryttere og med ca. 360 sponsorer. Kesse Madsen vandt
konkurrencen om flest kørte km. Kesse kørte 31 km. Jan Nymark
kørte flest penge ind, ialt 14.080 kr.

 

Årets kræmmermarked havde underholdning af Curly Flowers, Klaus og Servants
og lokalrevy. Mange andre store arrangementer i landsdelen menes at være skyld
i der ikke var så mange mennesker. Markedet endte dog med et overskud på ca. 30.000 kr.

 

Serie 3 rykkede efter en enkelt sæson igen ned i serie 4. Serie 5 blev kredsvinder
og var med i tre kredskampe, Damerne sluttede både forårs- og efterårssæsonen
som nr. 2. Old Boys rykkede efter forårssæsonen op i A-rækken,
men rykkede efter efterårssæsonen igen ned i B-rækken.

 

 

2007

Den 15. januar 2007 blev motionsrummet på loftet i klubhuset indviet.
Motionsrummet er finansieret gennem Borgerforeningen af Leader + midler.

 

Lyngsåturneringen afviklet den 13. -14. januar i Syvstenhallen med 49 tilmeldte
hold fordelt med 1 a-række 2-b.rækker og 4 c-rækker og 3 oldboys rækker.
Turneringen blev afviklet planmæssigt.

 

Ved generalforsamlingen i marts ønskede Ib Thomsen, Bente Thomsen at udtræde
af bestyrelsen af helbreds- og tidsmæssige årsager. Det blev besluttet at nedlægge
fodboldudvalget der bestod af René Madsen, Jesper Sørensen, Casper Schrøder,
Anders Thomsen, Thomas Thomsen, kasserer Elly Olsen og udvide hovedbestyrelsen
fra 5 til 7 medlemmer.
Bestyrelsen består herefter af formand Michael Møller, næstformand John Mellergaard, sekretær Søren Sig Christensen samt Anders Thomsen, Ann Madsen, Elly Olsen og René Madsen. Men da René opholder sig i Grønland er suppleant Jesper Sørensen indtrådt i bestyrelsen indtil René er tilbage igen.

 

Cykelløbet i maj blev igen en stor succes, idet der blev indkørt 92.000 kr. af 13 cykelryttere.

 

Kræmmermarkedet der i år er rykket en uge frem for ikke foregå på samme tidspunkt som mange andre arrangementer omkring os blev afviklet med fuldt udsolgt af stadepladser,

 

I juli måned blev der etableret tennisbane på stadion for Leader + midler en
investering på ialt 225.000.

 

Traktortrækket blev afviklet med kun 19 traktorer idet landmændene efter den våde sommer, nu hvor er var blevet tørt og sol skulle høste. Trækket var dog rigtig godt besøgt med 260 betalende gæster. Festen om aftenen med stegt flæsk og persille sauce blev dog aflyst på grund af for få tilmeldinger. Økonomisk blev traktortrækket trods alt en succes.

 

Årets julefrokost  måtte aflyses, på grund af svigtende salg af billetter.

 

 

2008

Lyngsåturneringen blev afviklet for 40. gang med ca. 50 hold 

 

Ved standerhejsningen den 3. februar var det trænerteamet Jan Nymark, Hardy Bistrup og Ib Thomsen der tog sig af træningen af klubbens 3 herreseniorhold og dameholdet

 

Cykelløbet den 17. maj blev endnu en gang en kæmpe succes med 21 cykelryttere
der tilsammen indkørte kr. 112.000.

 

Som noget nyt havde man indledt samarbejde med Værestedet om afholdelse af festen om aftenen.

 

Årets marked blev afholdt 18. - 22. juni. Markedsbankoet havde samlet 280 deltagere.
Revyen torsdag aften trak næsten fulde huse. Fredag var der medhjælperfest med
150 deltagere. Østre Gasværk trak mange folk i teltet sidst på aftenen.
Lørdag var det store markedstelt meget tæt på at blæse væk, der blev indsat mange kræfter og maskiner for at holde teltet. 3 traktorer, en lastbil og en stentromle blev bundet til teltet for at holde det på plads. Teltet var lukket ca. 5 timer mens dette arbejde stod på.
Søndag regnede det hele væk. Mange kræmmere pakkede sammen og kørte hjem, der blev ikke opkrævet entre til pladsen om søndagen. Årets omsætning blev trods alle problemerne  den samme som året før.

 

For første gang blev der holdt afslutningsfest efter forårssæsonen, da turneringen nu er vendt således at der er sæsonafslutning efter forårsturneringen for herreseniorholdene, mens dame- og oldboys holdene først har sæsonafslutning i efteråret.

 

 

2009

Lyngsåturneringen blev afholdt med et par hold mere end året før

 

Ved standerhejsningen var det Rasmus Kyvsgaard-Elsberg der stod i spidsen for holdet sammen med holdledere Henrik Jensen, Jens Stokbro Jensen og Polle Ottosen.
Brian Sørensen tager sig af oldboys holdet og Ib Thomsen fortsætter som træner for dameholdet

 

I marts tager dameholdet på deres årlige træningslejer ved Vesterhavet

 

 

Cykelløbet Tour de Lyngså og Omegn afholdtes den 16. maj med 19 cykelryttere
der ialt indkørte kr. 92.000. Der var om aftenen fest i Værestedets lokaler

 

Serie 3 forblev i serie 3 og serie 5 reddede sig en sæson mere i serie 5. Turneringen
laves nu om igen således at den afsluttes halvårsvis

 

Markedet blev afholdt den 17. - 21. juni. Onsdag var der samlet ca. 300 til banko. Torsdag
blæste markedsteltet ned omkring middag. Revyholdet der skulle have øvet om eftermiddagen, måtte i stedet sammen med de ca. 50 personer der mødte frem efter en opringning og hjalp ed at få teltet rejst, således at de mange der mødte op torsdag aften, kun i kraft af de mange traktorer, lastbiler mm der var spændt på teltet kunne se at det havde været blæst ned.
Revyholdet klarede den rigtig flot og ingen bemærkede at de ikke havde haft generalprøve om eftermiddagen.
Fredag regnede der det meste af dagen. Medhjælperfesten samlede ca. 160 deltagere. Curly Flowers og Sæby Tyrolerorkester leverede underholdningen.
Lørdag og søndag var der flot vejr og det trak mange folk til pladsen, hvor der lørdag
eftermiddag blev afviklet 2 fodboldkampe, som afslutning på forårets turnering.
Lørdag aftens underholdning med Østre Gasværk trak fulde huse, med en rigtig god omsætning til følge. Søndag var der harmonikatræf og kagebagningskonkurrence som vandtes af Anne Baastrup
årets omsætning rundede 300.000 kr.

 

Traktortrækket måtte desværre aflyses, da Landboungdom ikke kunne få plads til et træk i Lyngså i deres program

 

Ved hjælp af bestyrelsen og nogle frivillige er der blevet lagt nyt tag på den gamle del af klubhuset som er fra 1964.

 

Årets afslutningsfest blev holdt den 14/11 med godt 40 deltagere.
Formand Michael Møller berettede kort om at serie 3 er rykket ned i serie 4. Serie 5 sluttede på en flot 3. plads mens både damerne og old boys sluttede midt i rækken.
Michael Møller oplyste endvidere at samarbejdet med træner Rasmus Kygsgaard-Elsberg stopper og Ib Thomsen overtager træningen af både damer og herrer fra næste sæson

 


 

  

 

 

 

 

 

 

 


retur  forsiden