Billeder fra 60 års jubilæumsfest

Poul Kongsbak og Hans Madsen klipper snoren til den nye petanquebane

Der bliver spillet og prøvet flittigt på de nye baner

Henriette og Frank JKE Design overrækker klubben vaskemaskine i anledning af jubilæet

 

Klubbens første formand Anton Andersson

 

Billede fra receptionen

Billede fra aftensfesten

Mogens Pedersen udnævnes til Æresmedlem

John Mellergaard udnævnes til æresmedlem

Helle Søndergaard udnævnes til æresmedlem

Bjarne Christensen udnævnes til æresmedlem

Anne-Birte og Peter Møller udnævnes til æresmedlemmer

Polle Ottosen udnævnes til æresmedlem

Ib Thomsen takkes for hans store indsats for klubben gennem rigtig mange år


retur  forsiden